Betingelser for serviceudbyderes brug af vores tjeneste

Hjemmesiden udbydes af Smarter Concept Aps, Vermlandsgade 51, 2300 København S, CVR: 28498691

Smarter Concept ApS tilbyder en service ("Servicen") på hjemmesiden ValuarPris.dk ("Hjemmesiden") hvor brugere sættes i forbindelse med udvalgte leverandører ("Serviceudbydere").

Disse vilkår gælder for vores samarbejde med dig som serviceudbyder.

Som serviceudbyder skal du til enhver tid opfylde kravene til valuarer i "Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar".

Hvis du ikke opfylder kravene er det ikke tilladt at benytte vores service.

Du forpligter dig til uden unødig forsinkelse at meddele os hvis du ikke længere opfylder kravene.

Som serviceudbyder får du mod betaling adgang til at give brugere af vores tjeneste tilbud på valuarvurdering af deres ejendom.

Muligheden for at afgive tilbud betegnes i det følgende som et lead.

Der afregnes for hvert lead du modtager og faktura sendes en gang månedligt. Prisen pr. lead aftales for et år ad gangen, første gang ved oprettelse som serviceudbyder.

Som serviceudbyder kan du tilmelde dig de postnumre du tilbyder din service i og du vil derefter have mulighed for at få adgang til at give tilbud til de af vores brugere der tilhører de postnumre du har angivet.

Hver forespørgsel fra en bruger sendes til maksimalt 3 serviceudbydere.

Du vil derfor ikke få adgang til alle forespørglser i de postnurme du har valgt, da der kan være flere andre serviceudbydere der dækker samme postnummer.

De forespørglser du modtager er sendt til maksimalt 2 andre serviceudbydere.

Vi garanterer ikke at du modtager et bestemt antal forespørglser, men du betaler kun for dem du modtager.

Det er en forudsætning for din brug af vores service at der ikke er nogen omkostninger forbundet for hverken os eller brugeren ved at modtage dit tilbud.

Kontakten foregår direkte mellem dig som serviceudbyder og brugeren der har indtastet sin forespørgsel i vores system.

Med mindre andet er aftalt kan du kontakte brugeren via telefon, sms eller mail.

Det er ikke tilladt at kontakte brugeren med andre formål end at give tilbud på den ydelse brugeren efterspørger.

Du forpligter dit til at behandle de oplysninger du måtte få adgang til med fortrolighed og diskretion.

Der er alene tale om leads, hvor du som serviceudbyder har mulighed for at komme i kontakt med en potentiel kunde.

Vi kan ikke garantere at de oplysninger brugeren har indtastet er korrekte, da vi ikke har mulighed for at kontrollere dem.

Hvis du støder på leads der indeholder ukorrekte oplysninger, bedes du rette henvendelse til os med at få rettet dem.

Er der tale om et lead der udelukkende indeholder falske oplysninger vil du ikke skulle betale for pågældende lead, såfremt du gør os opmærksom på at lead'et er falsk.

Vi er ikke en del af en eventuel aftale du som serviceudbyder måtte indgå med en bruger. Vi formidler alene kontakten mellem brugeren og serviceudbyderen.

Du er som serviceudbyder ikke forpligtet til at afgive et tilbud, ligesom brugeren heller ikke er forpligtet til at vælge et tilbud.

Uanset om du vælger at afgive tilbud eller ej betaler du for hvert lead hvor du får muligheden for at afgive tilbud.

Anvendelse af vores service sker på eget ansvar og aftaler indgået mellem dig som serviceudbyder og brugerne af vores website er os uvedkommende.

Vi garanterer ikke at leads eller en bestemt procentdel af disse bliver til salg, da vi blot formidler brugernes forespørgsler til dig som serviceudbyder.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab du som serviceudbyder måtte lide som følge af din aftale med en af vores brugere.

Eventuelle tvister mellem dig som serviceudbyder og vores brugere er os uvedkommende og det er alene dig der er ansvarlig for det leverede arbejde.

Vi påtager os ikke noget ansvar for skattemæssige og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af vores service.

Du accepterer, at friholde os for ethvert krav fra tredjemand som skyldes dine forhold, herunder overtrædelse af disse vilkår.

Som serviceudbyder kan du opsige aftalen med 14 dages varsel. Hvis du ikke ønsker at modtage leads i de 14 dage kan du afmelde samtlige postnumre og dermed gøre din konto inaktiv.

Vi kan til enhver tid - uden varsel og uden ansvar - opsige samarbejdet med dig som serviceudbyder.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser til enhver tid. Ændringer vil blive varslet og skal accepteres på ny for at du kan fortsætte med at benytte tjenesten.

Brug af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister som måtte udspringe som følge af brugen af hjemmesiden eller servicen skal indbringes for de danske domstole med retten i København som første instans.

Disse vilkår er senest opdateret 1. oktober 2022.

Er du valuar og ønsker at samarbejde med os? Klik her