Hvad er en valuar?

Spørgsmål & Svar - AF - 7. juni 2022

En valuar er en ejendomsmægler der er specialist i vurdering af ejendomme.

I følge bekendtgørelsen om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger, defineres en valuar som en person, der er berettiget til at foretage en valuarvurdering.

Bekendtgørelsen stiller en række krav som en ejendomsmægleren skal opfylde, for at kunne foretage en valuarvurdering af en andelsboligejendom.

Der er blandt andet krav om uddannelse, erfaring, ansvarsforsikring og kendskab til markedet for boligudlejningsejendomme.

Du kan læse mere om kravene til valuarer i forbindelse med vurdering af andelsboligforeninger i bekendtgørelsen her.

En valuar bruges blandt andet til at foretage en valuarvurdering af andelsboligforeninger.
Er du valuar og ønsker at samarbejde med os? Klik her