Hvem kan foretage en valuar vurdering af en andelsboligforening?

Spørgsmål & Svar - AF - 3. juni 2022

En valuarvurdering skal foretages af en ejendomsmægler der er uddannet til det.

I følge bekendtgørelsen om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar, er der følgende krav til den der skal udføre en valuarvurdering af en andelsboligforening.

  • Har uddannelsen Diplom i Vurdering
  • Har mindst 2 års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme
  • Er dækket af en ansvarsforsikring med en minimumsdækningssum på 5 mio. kr. pr. krav.
  • Har et aktuelt og indgående kendskab til markedet for boligudlejningsejendomme.

Du finder bekendtgørelsen her.

Er du valuar og ønsker at samarbejde med os? Klik her