Hvad er en valuarvurdering?

Spørgsmål & Svar - AF - 8. juni 2022

En valuarvurdering er en vurdering af ejendommens kontante handelsværdi hvis den blev solgt som udlejningsejendom.

I følge andelsboliglovens §5 kan prisen på en andelsboligforening fastsættes ud fra anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller den offentlige vurdering.

En valuarvurdering må ikke være ældre end 18 måneder og skal således fornyes jævnligt.

En valuarvurdering foretages af en valuar - en ejendomsmægler der er specialist i vurdering af ejendomme.

Du finder Andelsboligloven her.

Er du valuar og ønsker at samarbejde med os? Klik her