Stiger huslejen som følge af en valuarvurdering?

Spørgsmål & Svar - AF - 8. november 2022

Den husleje man betaler i en andelsboligforening er afhængig af hvilke udgifter der er til foreningens drift og vedligeholdelse - ikke værdien af ejendommen.

En valuarvurdering er en vurdering af ejendommens værdi og påvirker derfor ikke huslejen.

Foreningen skal dog afholde udgiften til selve valuarvurderingen, som med de nuværende regler skal udføres mindst hvert 18 måned.


Er du valuar og ønsker at samarbejde med os? Klik her